Reklamační řád - postup při reklamaci

Rychlé vyřízení reklamace

Kontaktujte nás během pracovní doby
na telefon. +420 606 755 799 nebo
e-mailem: pavel.voracek@elektrocb.cz

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

Prodávající je povinen zajistit, aby autorizovaný záruční servis vadu odstranil nejpozději do třiceti kalendářních dnů od převzetí zboží k opravě a v této lhůtě opravené zboží bezplatně doručit zpět zákazníkovi.

V případě, že výše uvedená lhůta k odstranění vady uplyne marně, vystaví prodávající na vadné zboží dobropis ve výši prodejní ceny vadného zboží a smlouva ohledně vadného zboží mezi prodávajícím a zákazníkem zaniká. Oprávněnost reklamace musí zákazník doložit prodejním dokladem a záručním listem s uvedením uvedeným výrobním (sériovým) číslem.

Na veškeré námi dodávané výrobky pro domácnost, je zajištěna záruční doba min. 24 měsíců. V případě poruchy spotřebiče, je nutné vyhledat servisní středisko, nejbližší místu vašeho bydliště. Toto servisní středisko najdete: v příloze návodu na obsluhu v samostané příloze záručního listu přímo na záručním listu

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • ztrátou dodacího listu, ztrátou prodejního dokladu,
  • mechanickým poškozením zboží, (užívání v rozporu s uživatelským návodem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí pro použití dřezu běžné,
  • neodbornou instalací v rozporu s montážním návodem, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,

V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit náklady s tím spojené.

Máte zájem
o více informací?